Keşif Serisi 2013-2014 yılı ruhsal tebliğleri

Şaud 1 Keşif 1
--0-- Keşif Dizisi
Bu dizide keşfedilecekler
--0-- Siz
--0-- Tanrı
--0-- İnançlar yok
--0-- Güç yok
--0-- Farkındalık
--0-- Bilinç
--0-- Bilince dalmak

Şaud 2 Keşif 2
--0-- Uyanış ve Aydınlanma
--0-- Aydınlanmaya İzin verme
--0-- Yanılsama ve gerçeklik
--0-- 3B’den Geçmek
--0-- Bakış Açısını –perspektif- Değiştirme
--0-- 3B Hakkında
--0-- Rüya Yürüyüşüne Giriş
--0-- 3B boyunca Rüya Yürüyüşü
~ İlk Çocukluk dönemi
~Çocukluk Dönemi
~ Gençlik
~ Genç Yetişkinlik
--0-- Uyanan Bir Dünya

Şaud 3 Keşif 3
--0-- Bir Bedene Sahip Olmak
--0-- Adamus
--0-- Şambra Dedikodusu
--0-- Ne Karmaşa
--0-- Bilme
--0-- Bilmeyi Hissetmek
--0-- İleriye Bakış


Şaud 4 Keşif 4
--0-- Bugünün misafiri
       -Nelson Mandela
--0-- Din,Ruhsallık ve Şambra
--0-- İsa’nın Oyunu
~ 1nci Soru
~ 2nci Soru
~ 3ncü Soru
~ 4ncü Soru
~ 5nci Soru
~ 6ncı Soru
--0-- Yeshua ve Mary Magdalene
~ 7nci  Soru
--0-- Büyük Soru
--0-- 2014
~ Yaratıcılık
~ Güven

Şaud 5 Keşif 5
--0-- 2014
--0--Güç ve Özgürlük
--0-- Bilmeye (Bilişe) Yolculuk

~ Nezaket
~ Bilme(Biliş)
~ Yolculuk
--0-- Seçim
--0-- Sırada ne var


Şaud 6 Keşif 6
--0-- Üstad nedir?
--0-- Bedenlenmiş Üstadlar
--0-- Yeni enerji üstadlarının konuları 
--0-- Üstadlığa izin verme

--0-- İleri gitmek

Şaud 7 Keşif 7
--0--  Yeni Zaman
--0-- Keehak
--0-- Bolluk Dersi
--0-- Değişim hakkında bir soru
--0-- Adamus'un cevabı
--0-- Güvenlik
--0-- Fiziksel Beden
--0-- Zihin
--0-- Partner
--0-- İş
--0-- Ebeveynler 
--0-- Arabanız
--0-- Güveni Bulmak
--0-- Güven için bir merabh
--0-- Çözüm

Şaud 8 Keşif 8
--0-- (Buralardan ) Sadece Öylesine geçmek
--0-- Tanrı
--0-- Güncel enerjiler
--0--Hipnoz
--0-- Düşünce
--0-- Ayrılık Yanılsaması
--0-- İzin vermek
--0-- Osuruk Düşünceler
--0-- Gerçek İmgeleme ( İmajinasyon-Imagination)
--0-- İmgeleme Deneyimi

Şaud 9 Keşif 9

--0-- Enerjilere nefes almak
--0-- Ruh Halleri (Modlar)
--0-- Sıkılmak
--0-- Düşünceler
--0-- Ruh Hallerini-modları- ne yaratır?
--0-- Karanlık
--0-- Depresyon

Şaud 10 Keşif 10

--0-- Aydınlanma
--0-- Biyoloji içinde olmak
--0-- Biyolojiyi bütünlemek
--0-- Biyoloji  Merabh’ı
--0-- Biyoloji Merabh ‘ı– 2.Kez
--0-- Biyoloji Merabh ‘ı– 3.kez
--0-- Bioloji Merabh’ı – 4. kez
--0-- Matematik ve bir Deney
--0-- Sorular & Yanıtlar

Şaud 11 Keşif 11

--0-- Işık Bedene İzin Vermek

--0-- Bir Üstadın Anıları

--0-- Pop Quiz- Hazırlıksız sınav

~ 1nci Soru – Gerçek (realite) vs. Algı
~ 2nci Soru  – Ne Keşfettiniz? 
~ 3ncü Soru – Neyi Keşfetmiş Olmayı İsterdiniz?

--0-- Kaiko

--0-- Kaiko Merabh